Behandlingar

Klassisk massage:
Att med bestämda tryck och rörelser följa musklers strukturer från ursprung till fäste.


Taktil massage:
Beröring på huden med mycket lätta händer efter ett förbestämt tillvägagångssätt, där sinnena påverkas och total avslappning kan ske.

Avslappningsmassage:
Mjukare, varmare massageform med oljor (ev. aromer och din musik, om så önskas).

Energimassage:
Snabba tryck på energibanepunkter sittande på speciell stol med kläder på - ger en uppiggande effekt. Kan också ges liggande.

 

Zon & Reflexologi:

Reflexologi betyder "spegling". En teknik som gör att man kan angripa problem från olika håll. Främst hör vi talas om sambandet mellan foten och kroppen, men dessa reflexer finns också t.ex. i: händer, öron. ansikte, huvud.

Triggerpunkter:
Behandla en punkt som ger värk på ett annat ställe - projicerad värk.

 

Laser:

Smärtfri behandling med ljusstrålar. Kan hjälpa från ytliga sår till inflammationer. Tillämpas på hudens yta till max 5 cm djup, från några sekunder till minuter.

Koppning:
"Suga upp" huden med gummikoppor. Blodstimulerande, utan tryck mot skelettet.

Individuell vägledning:
Ge förslag på övningar och tillsammans utföra drag, tryck, töj och stretch, samt andningsteknik. Hjälp till självhjälp.

Ergonomi:
Diskutera arbetsplats, hem- och fritid - se samband för olika sorters smärta/besvär t.ex. fel skor, belastningar. Både fysiskt och psykiskt (ljus, ljud ,stress).

Samtal:
Vara den goda lyssnaren; stödja, uppmuntra och slussa vidare till annan hjälpinstans när behov finns.